Služby a řešení

Dotační management

Základním předpokladem úspěšného využívání externích zdrojů financování je vypracování kvalitního projektu.

Koučink

Peníze jsou vždy až na prvním místě. Nikoli výjimečně se setkáváme se společnostmi, které řeší v souvislosti s nedávnou ekonomickou krizí finanční problémy.

Management

V posledních 20 letech jsme se podíleli na řadě projektů zaměřených na efektivnější řízení a management.