Finance

    Investice a s tím spojené finance, by měl mít každý podnik nastaveny podle jeho potřeb a stanovených cílů. K úspěšnému dosažení cílů je nutné minimalizovat dluhy a optimalizovat své závazky, efektivně řídit likviditu a zajistit maximum hotovosti na účtech, jinými slovy slovy nastavit si správně CASH FLOW.

     Řízení hotovosti musí být vždy prioritou, neboť platební neschopnost vede nevyhnutelně k insolvenčnímu řízení. Efektivní řízení pracovního kapitálu může omezit vaši závislost na věřitelích a snížit finanční náklady a riziko ztrát v důsledku zastarávání zásob či nevymahatelných pohledávek. My vám optimální finanční plán pomůžeme setsavit, kontrolovat a hodnotit.

S klienty řešíme

  •  řízení likvidity, správu závazků a pohledávek
  •  přehodnocujeme finanční toky, zdroje financování a výdaje
  •  optimalizaci zásob, nastavení logistických procesů
  •  nové formy financování (faktoring, zpětný leasing…)

   Pomůžeme vám také zefektivnit řízení pracovního kapitálu, přehodnotit dodavatelsko-odběratelské vztahy, určit priority a podpořit generování hotovosti pro vaše podnikání. Umíme najít a doporučit nové zdroje financování včetně dotačního managementu.


Archiv