Management

Řízení společností a strategický rozvoj

V posledních 20 letech jsme se podíleli na řadě projektů zaměřených na efektivnější řízení a management. Při analýze tržní pozice klienta a definování možností reakcí pomůžeme přehodnotit vaši strategii, zdroje financování, provozní řízení i řízení lidských zdrojů. Jsme schopni v relativně krátkém čase posoudit vaše potřeby a navrhnout řešení.

Velmi často řešíme s klienty otázky:

 •  Mají naši obchodními partneři, banky, akcionáři, vlastníci, apod. správné informace o naší situaci a záměrech?
 •  Jak na nás zapůsobí, když naše konkurence změní charakter svých produktů a služeb, sníží ceny nebo naváže strategická partnerství s jinými dodavateli? Jaké jsou její silné stránky?
 • Hrozí nám nepřátelské převzetí?
 • Co když naši zákazníci upřednostní levnější varianty produktu, budou nakupovat menší množství téhož výrobku či služby nebo budou hledat zcela nové alternativy?
 • Jsou nějaké rozdíly mezi jednotlivými klientskými segmenty?
 • Máme s našimi dodavateli výhodně nastavené smluvní vztahy? Existují na trhu alternativy?
 • Můžeme čerpat dotace na výstavbu, opravu, zaměstnance, technologii, školení a jak je to složité?

Naši konzultanti vám poskytnou své know-how, převezmou odpovědnost za klíčové projekty, zajistí proškolení vašich pracovníků. Jsme projektově orientovaná společnost – šetříme vaše peníze i čas.

Nabízíme poradenství v následujících oblastech:

 •  Procesní a organizační audit
 •  Optimalizace lidských zdrojů
 •  Finanční a ekonomický audit
 •  Optimalizace nákladů – cost cutting
 •  Implementace informačních systémů
 •  Benchmarking
 •  Dotační programy

Archiv