MARKETING

MARKETING

Marketing chápeme jako integrovaný komplex činností , zaměřený na trh. Cílem marketingu je pro nás stálý prodej se ziskem a směna hodnot.

NABÍZÍME

  • Kontrolu marketingové řízení
  • Seatavení marekrtingové plánu
  • Realizaci
  • Kontrolu plnění
  • Hodnocení

    Pro navržení nejvhodnějšího strategického plánu a následně marketingové mixu pro naše klienty, je podle nás důležité znát marketingové prostředí, tedy mikroprostředí  podniku, jeho zákazníky, dodavatele, konkurenci a makroprostředí, tedy faktory ovlivňující kupní sílu spotřebielů našich klientů.

Naši marketéři jsou proto stále v kontaktu s klienty a společně vytváří marketingové pojetí výrobku/služby a jeho žitovního cyklu. Marketing je stále živý a měl by umět reagovat na změny, které trh přináší.

 


Leave a Reply

Archiv