Monthly Archives: Říjen 2015

  • 0

Aktualizovali jsme naše webové stránky

Category : O společnosti

Konzultační společnost POZITIVO nabízí komplexní služby organizačního poradenství a řízení

podniku ve smyslu svého názvu, tedy s cílem dosažení kladné stránky události/jevu. Naším posláním

je navrhovat klientům inovativní myšlenky, nacházet efektivní řešení jejich problémů, implementovat

systémy řízení, řídit projekty a poskytovat asistenci i tam, kde to není jednoduché. Tým zkušených

ekonomů, marketérů, právníků, dotačních poradců i projektových manažerů má ve svém souhrnu

jedinečnou zkušenost jak se samotným řízením výrobních či obchodních podniků, tak s řízením

projektů nebo i developerských aktivit pro soukromý, veřejný i neziskový sektor.

Přidanou hodnotou poradců společnosti POZITIVO je, že Vy už nemusíte dělat chyby,

které máme my již dávno za sebou.

 

Společnost POZITIVO se také zabývá vyhledáváním investičních projektů, jejich hodnocením a

zprostředkováním ostatním investorům. Zaměřuje se na investování vlastních i partnerských

finančních prostředků a to nejen formou účasti na řízení prostřednictvím svých odborníků, ale

především formou vstupu do základního kapitálu firmy.


Archiv